1/6-2022 Referat for Generalforsamling 2022

Referat fra Generalforsamlingen 2022, kan ses her, eller under menuen ‘Generalforsamlinger’ / Referater