Bestyrelsesmedlemmer

Formand
Mathias Schlippe-Steffensen
Ørebjergvej 44
formand@pileparken.dk
Næstformand
Sophie Victoria Vørsing Schönweller
Stendyssevej 10
naestformand@pileparken.dk
Kasserer
John Juul
Ørebjergvej 63
kasserer@pileparken.dk
Bestyrelsesmedlem
Kevin Berthou Hjorthøj
Ørebjergvej 41
bestyrelsesmedlem@pileparken.dk
Bestyrelsesmedlem/
Webmaster
Tom Jonsson
Ørebjergvej 3
webmaster@pileparken.dk
Bestyrelsessuppleant
Kristina Rose
Barnekæret

Bestyrelsessuppleant
Rasmus Svane
Ørebjergvej