13/6-2023 Skt. Hans Aften

Så er vi klar med årets første arrangement i foreningen, som bliver Skt. Hans Aften, torsdag den 23/6
Invitation