23/05-2024 – Referat for generalforsamlingen og indbydelse til Skt. Hans

Hermed referat fra årets generalforsamling, samt indbydelse til Skt Hans aften/Markedsdag 23/6-2024