For Ejendomsmæglere
 

Vi modtager jævnligt henvendelser fra ejendomsmæglere, som ønsker information om vores grundejerforening.

Vi har derfor valgt at lægge de informationer, vi typisk bliver spurgt efter tilgængelig på vores hjemmeside, således at I som ejendomsmægler selv kan indhente denne information. Vi har samtidigt indført et administrationsgebyr, som vil blive opkrævet, når ejendomsmæglere kontakter Bestyrelsen, for at indhente information, som skal bruges i forbindelse med ejendomshandel. Alle henvendelser omkring restancer bedes stilet til foreningens kasserer.

Send mail til John Juul - juul4000@gmail.com

Økonomi

Kontingent og indmeldelsesgebyr:

Se venligst under "Om Pileparken" -> "Kontingent m.m." (klik her)

Regnskab og regnskabsperiode:
Regnskabet løber fra 01.01 til 31.12.
Tidligere regnskaber og budgetter "Referater m.m" -> "Regnskab og budget" (klik her)

Referater fra generalforsamlinger hvor evt vedtagne ændringer eller særlige forhold gør sig gældende, kan findes under "Referater m.m" -> "Beretning - referat - Indkaldelser" (klik her)

Restancer:
Kassereren kan oplyse om der er restancer. De enkelte grundejere kan til enhver tid skriftligt få oplyst, om der er restancer forbundet med deres medlemskab af grundejerforeningen. Hvis henvendelsen kommer fra en ejendomsmægler, vil der blive pålagt det ovenfor nævnte administrationsgebyr.

Området:
Særligt om vores område:

  • Der er ingen vejfond.
  • Der er ingen fællesantenne.


Der henvises i øvrigt til foreningens vedtægter, som findes under "Om Pileparken" -> "Vedtægter" (klik her)

Øvrigt:
Hvis man som ejendomsmægler savner yderligere information på denne side, så kontakt venligst Bestyrelsen for Grundejerforeningen Pileparken.
Vær desuden opmærksom på, at der ifølge vedtægterne §4 er oplysningspligt, når nye ejere flytter til grundejerforningen. 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk