Generelt om generalforsamling i Grundejerforeningen Pileparken

I forbindelse med ordinære generalforsamlinger i Grundejerforeningen Pileparken er der 4 tilhørende dokumenter:
 • Indkaldelse
 • Formandens beretning
 • Regnskab/ Budget
 • Referat
I følge grundejerforeningens vedtægter skal den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af maj måned og medlemmerne skal indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen bliver delt ud til medlemmerne, og den vil desuden være at forefinde på grundejerforeningens hjemmeside.

På generalforsamlingen skal der desuden være følgende dagsorden:
 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Forslag fra bestyrelsen. Fastsættelse af kontingent.
 5. Forslag fra medlemmer til bestyrelsen.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.
Forslag fra medlemmerne skal være Bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.
Senest opdateret Mandag den 20 Oktober 2008
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk